Sağlık Sigortaları

Diğer Sigortalar

06.04.2016 Diğer Sigortalar Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası ürünümüz oturma izni veya ikamet tezkeresi için başvuran yabancı uyruklu kişilerin yaptırmaları gereken sağlık

Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

06.04.2016 Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sigortalıların, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini, poliçede belirtilen teminatların

Nefes Sağlık Sigortası

06.04.2016 Nefes Sağlık Sigortası Nefes Sağlık Sigortası poliçede belirtilen acil durumlar sonucunda gerçekleşen, ortaya çıkışıyla tedaviye başvurulması arasında en fazla 12 saat geçmiş olan durumlarda bir sağlık kuruluşuna

Bireysel Sağlık Sigortası

06.04.2016 Bireysel Sağlık Sigortası Şirketimizin sağlık sigortalarındaki temel ürünü Paket-1’dir. Aşağıdaki listede yer alan ürünlerin tamamı; Paket-1 için verilen teminatlara ilave olarak verilmektedir. Tüm ürün paketlerimizin

Neden Sağlık Sigortası Yaptırmalıyım?

04.04.2016 Neden Sağlık Sigortası Yaptırmalıyım? Sağlık sigortası çözümlerimiz ile bir kaza veya hastalık sonucunda ortaya çıkabilecek sağlık giderlerinizi yüzde 100’e kadar güvence altına alıyoruz.. Neden Sağlık Sigortası Yaptırmalıyım? Sahip